MEDEWERKERS


De coördinators, Rita Vancoillie & Els Ballieu, zijn de directe oversten. Zij hebben de algemene leiding en zorgen voor alle papieren. Zij leggen op hun beurt verantwoording af aan de Raad van Bestuur, met als voorzitter Dhr. Wout Cornette. 

 

Als je vragen of problemen hebt over of met je werk dan mag je dit altijd melden aan één van de coördinators. Je kan hiervoor altijd een afspraak maken. De coördinator helpt waar mogelijk of kan je zeggen waar je terecht kunt met je probleem.