HOEVEEL CHEQUES KAN IK PER KALENDERJAAR BESTELLEN?

 

Hoeveel dienstencheques kan ik per kalenderjaar bestellen (van 1 januari t/m 31 december)?

Dat hangt van uw situatie af :

  • user   Een gebruiker kan maximaal 500 dienstencheques per kalenderjaar bestellen (400 dienstencheques aan €9 en 100 dienstencheques aan €10).
  • family   Een gezin kan maximaal 1 000 dienstencheques per kalenderjaar bestellen (800 dienstencheques aan €9 en 200 dienstencheques aan€10).Ieder gezinslid dat meerderjarig is mag maximaal 500 dienstencheques per kalenderjaar bestellen.Onder ‘gezin' wordt verstaan "alle personen die volgens het attest van gezinssamenstelling uit het bevolkingsregister ingeschreven zijn op hetzelfde adres".

Fiscale aftrekbaarheid:

Vanaf 1 Juli 2013 is het maximale bedrag dat fiscaal aftrekbaar is voor dienstencheques beperkt tot € 1.380 per persoon en per jaar. Voor uitgaven van vóór 1 Juli 2013 is er een uitzondering voorzien. Meer infor op www.dienstencheques-rva.be.