DIENSTENCHEQUES

DIENSTENCHEQUES

Steeds meer mensen kunnen de dagelijkse huishoudelijke taken niet meer alleen aan. Om werkgelegenheid te bevorderen en om zwartwerk te bestrijden, ontwikkelde de overheid het systeem van de dienstencheques.

Elke particulier kan op het systeem beroep doen. Ook zelfstandigen kunnen hulp vragen maar enkel voor het privé-gedeelte van de woning. Voor één cheque kan u één uur hulp krijgen. De aankoop van dienstencheques geeft u recht op een belastingsvermindering van 30% op de totale aankoopwaarde van de dienstencheques. De overheid past de rest van de arbeids- en werkingskosten bij. SODEXO, het uitgiftebedrijf van de dienstencheques, stuurt jaarlijks voor 1 maart een fiscaal attest.

De overheid garandeert de duurzaamheid van het systeem van de dienstencheques. U kunt dus echt wel vertrouwen hebben in dit systeem.

DIENSTENCHEQUES BESTELLEN

Vooraleer u dienstencheques kan bestellen, dient u zich in te schrijven bij SODEXO. Dit door het opgeven van uw naam, adres, rijksregisternummer en bankrekeningnummer. DCO-Lo-Reninge vervult, indien u dit wenst, graag deze taak voor u.

Binnen de 5 werkdagen ontvangt u van SODEXO een bevestiging met uw persoonlijk gebruikersnummer erbij vermeld.

Nu kunt u door middel van een overschrijving uw cheques bestellen. Het minimum aantal dat u kunt bestellen is 10 cheques. Binnen de twee weken ontvangt u uw cheques thuis. De cheques blijven 8 maanden geldig.

ZWANGERE ZELFSTANDIGEN

Sinds 1 januari 2006 kunnen vrouwelijke zelfstandigen genieten van een bijkomende uitkering naast het kraamgeld en de moederschapvergoeding. Ze hebben recht op 105 dienstencheques om de huishoudhulp bij de hervatting van de activiteit na de bevallingsrust te betalen.

De kost van deze cheques is ten laste van het sociaal verzekeringsfonds warbij ze zijn aangesloten. Om te genieten van dit voordeel moet wel voldaan zijn aan vier strikte voorwaarden.

  • Het kind moet geboren zijn na 31 december 2005 en vervolgens ingeschreven staan in het Belgisch rijksregister der natuurlijke personen. Indien het kind zou overlijden bij de geboorte of erna blijft de moederschapschulp gelden.
  • De moeder moet onderworpen zijn aan het sociaal statuut van de zelfstandigen, zowel in de twee kwartalen voor het kwartaal van de bevalling, in het kwartaal van de bevalling, als in de periode tussen de bevalling en het tijdstip van de hulp (vanaf de zesde week na de bevalling). De zelfstandige moeder kan zowel aangesloten zijn in hoofdberoep , bijberoep als onder het statuut van medewerkende echtgenote.
  • De vrouwelijke zelfstandige moet in orde zijn met de betaling van de sociale bijdragen (voorlopig en definitief) voor de aansluitingen in hoofdberoep en meewerkende echtgenote. De zelfstandige die vanuit haar bijberoep kiest om tijdens de beginperiode van haar zelfstandige activiteit (eerste drie jaren) hogere bijdragen te betalen, komt hiervoor niet in aanmerking. Eenmaal de bijdragen in bijberoep definitief zijn (vanaf het vierde jaar) kan pas het recht op moederschapschulp ontstaan.
  • De dienstencheques moeten tijdig worden aangevraagd via gewone brief of e-mail. Dit kan ten vroegste vanaf de 6° maand zwangerschap en ten laatste voor het einde van de zesde week na de bevalling.

Pas wanneer de zelfstandige moeder voldoet aan deze voorwaarden, een attest van geboorte heeft afgeleverd en een gebruikersnummer van SODEXO heeft ontvangen, worden haar de 105 cheques toegestuurd. Uw sociaal verzekeringsfonds zorgt voor de administratieve opvolging.